FANDOM


Hei alle medlemmer.

Nå er vi startet med å kåre månendens karakter og dette finner du her, Månedens karakterer. Den første datoen i hver måned vil vi kåre månenends karakter. Månenends karakter blir lagt ut på hovedssiden på GSwikia, under Månedens karakterer, facebook siden til GSwikia, twittersiden til GSwikia og på selve karaktersiden din vil det bli lagt til at karakteren har blitt kåret til måneneds karakter + hvilke måned det gjelder for.

På facebook siden er det eget album under bilder med månedens karakterer.

Krav for at en karakter skal bli valgt ut til måneneds karakter er at karakteren har bilde + mer info enn bare hus og skole. Vi håper dette skal øke motivasjonen og gi noe litt mer inspirasjon til dere. Måneneds karakter blir valgt via tilfeldig side.

Mvh

HP girl (med fullmakt fra medarbeidere)




Referanser

GSwikia på Facebook: https://www.facebook.com/pages/GSwikia/463444060349834 GSwikia hovedsside: http://no.galtvortskolen.wikia.com/wiki/Main_Page GSwikia på twitter: https://twitter.com/GSWikia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.