FANDOM


Delirius (alder:??) er en svartspaner som har i hovedoppgave å passe på Galtvorts elever om natten. Det er mang en elev han har tatt i å vandre i gangene i de mørke timene, og da blir de sendt sporenstreks i seng. Delirius er en svært kyndig trollmann, han har også hatt meget god opplæring i noe gompene kaller for "ninja". Om natten, når ingen ser ham, driver Delirius rundt og "ninjaer" i borgen. Men bare når ingen ser ham.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki