FANDOM


Det edle selskap
Vi er bedre enn dem, og vi vet det.
Informasjon

Klubb-Kaptein(er)

 • Abraxas Malfang og Cantakerus Nokk
 • Tom Dredolo Venster
 • Bellatrix Svaart (DeMons)
 • Lucifus Malfang
 • Severus Slur
 • Draco Malfang og Teodor Nokk
Lokalisert

Galtvort Høyere Skole for Hekseri og Trolldom.

Formål

"Å samle lovende unge trollmenn med et visst potensiale for storhet og hvor bare de viktigste grunnverdier er satt i hovedfokus."

Det Edle Selskap er en organisasjon som har sitt opphav ved Galtvort Høyere Skole for Hekseri og Trolldom. I utgangspunktet var dette en klubb som ble stiftet for at begavede unge trollmenn og hekser skulle stifte et sosialt nettverk. Klubben er imidlertid brukt av medlemmene blant annet som et middel til å manipulere og skaffe til veie ulike typer fordeler og nyttig informasjon fra innflytelsesrike autoritetspersoner slik som Dolorosa Uffert for å få makt. Et eksempel på dette er når møteplassen til Det Edle Selskap ble brukt som hovedkvarter for Inkvisitorialtroppen, en organisasjon bestående av elever som bruker autoriteten Uffert har tildelt dem med ubehagelige resultater. Det Edle Sleskap er også mistenkt for å fungere som en hoppesten fra livet som elev ved Galtvort til en fremtid i Dødseternes rekker, skjønt dette aldri er blitt bekreftet.

StiftelseRediger

Det Edle Selskap er ble stiftet i 1945 i tett samarbeid mellom Abraxas Malfang og Cantankerus Nokk, viss hovedkvarter befinner seg i Østføløyen på sistnevntes herregård, som man lett kan få tilgang til via flumnettet, skjønt herregården er forhekset slik at medlemmene bare kan returnere til skoleområdet via flumpulver, da eksivering, immivering og transport via flyttnøkler er umulig på herregården, samt at dørene som fører ned til inngangsparitet fra Østfløyen ikke kan åpnes av andre enn en beboer eller vertskapet, hvilket vil si et hvert medlem av familien Nokk eller familiens husnisser. 

Klubben fikk en skriftelig tillatelse av daværende rektor Armando Duppel etter at de hadde sendt inn en søknad om å få den startet opp. Rektor Duppel var litt betenkt over at de ønsket å ha møteplassen utenfor skoleområdet, men gikk til slutt med på det etter at Malfang forsikret ham om at det hele handlet om komfort, og at de ikke ville bruke opp plasser slik som Storsalen fordi der er det leksehjelp og liknende aktiviteter på gang utenfor timene og måltidene. Dette var, imidlertid, på betingelsen av at klubb-kapteinen ved en hver tid skulle være en som er ansvarsbevisst. Med andre ord har alltid lederen for klubben vært en Prefekt.

Cantankerus Nokk lot seg itervjue av Aftenprofeten, hvor han uttalte som om at "Det Edle Selskap er en verdensomspennende klubb av trollmenn og hekser i alle aldre, som sørger for å bevare makten i trollmannssamfunnet hos de med vett og verdighet nok til å fortjene denne makten."

Abraxas Malfang som var tilstede, fortet seg å forsikre de tilstedeværende om at hans venn snakket om at det å bevare makten til de som fortjente den var at makt burde tilfalle Magidepartementet, og at uttalelsen var ment som et bevis på deres felles motstand av Carlotta Pinkstone, som da hadde vært satt bak lås og slå innenfo Azkabans murer opptil flere ganger på grunn av hennes kampanjer for å løfte De Internasjonale Statuttene for Hemmelighold av Magi og for å gjentatte ganger ha fortalt gomper om trollmannsverdenens eksistens.

Dette var imidlertid et utsagn som uroet Albus Humlesnurr, den den-gang 59 år gamle læreren i Transfigurasjon og viserektor. Han, som blant de ytterst få lærerne professor Duppel hadde tillitt til, frarådet ham å la klubben eksistere, i stor grad på grunn av grunnleggernes sterke tilknytning til deres tidligere medelev Tom Venster, viss rykter hadde nådd ham om hans aktiviteter etter skolen. Siden rektoren hadde tillitt og sansen for Venster, valgte han ikke å gi sin gamle kollega alle grunnene sine til å ønske den stengt, og begrunnet det med at klubben mest sannsynlig ville vektlegge troen på overlegenheten av fullblodse trollmenn. Professor Duppel på sin side, avfeide det med at han ville få trøbbel med skolestyret og kanskje foreldrene også, skulle Humlesnurr ha rett og han nektet elevene sine den menneskelige retten til ytringsfrihet. Resultat ble altså at Duppel ikke så noen grunn til å ikke la klubben være en del av Galtvort Høyere Skole for Hekseri og Trolldom. Hvilke verdier klubben verdsatte ble fort nok gjort klart. Herr Malfang og herr Nokk hadde tilsynelatende fryktet at, på grunn av den massive støtten som gompeelskeren Humlesnurr hadde fått de siste årene, kunne de risikere atfremtidens generasjoner ville bestå utelukkende av blodsvikere. så klubbens fokus var på at elever skulle kunne komme sammen, stifte bekjentskaper og få sunne fullblodsverdier. Etter at Malfang og Nokk hadde blitt utheksaminert, hadde Tom Venster brukt klubben som møteplass for gjengen sin fra 1943 til 1945.

Fra Rektor Duppel til Rektor HumlesnurrRediger

I 1956, når Albus Humlesnurr trådte opp som Rektor ved Galtvort, prøvde han å avskaffe klubben, ettersom Voldemort Den Store hadde begynt å samle tilhengere, og Humlesnurr fryktet at siden familier bestående av Tom Vensters støttespillere fra skoletida hadde et slikt jerngrep over klubben, kunne den bli brukt til å rekruttere potensielle Dødsetere. Imidlertid, både Abraxas og Cantankerus hadde forutsett at dette ville skje, hadde de for lengst klargjort en svertekampanje mot ham, hvor de fikk samlet støtte fra både skolestyret, hvor Abraxas Malfang hadde stor innflytelse, og mange foreldrene. Dermed forble klubben åpen. Humlesnurr prøvde deretter å flytte møteplassen til innsiden av skoleområdet slik at han kunne holde et bedre øye med dem, men Abraxas, som hadde tatt seg en prat med noen av forbindelsene sine innen den tid, hadde avskjært ham. Likeledes ble også dette forslaget avslått av skolestyret, som ikke så noen grunn til å ødelegge en ordning som hadde fungert så godt i flere år, og særlig tatt i betraktning av hvor lett lærerne hadde tilgang til møtestedet. I tilegg hadde Cantankerus Nokk uttalt seg med sorg i stemmen til Aftenprofeten om hvordan Humlesnurrs holdning og syn på at hans hjem ikke var "godt nok lenger" skaffet dem ytterligere støtte fra foreldrene. 

Nyere historieRediger

Til dags dato eksisterer klubben slik den alltid har gjort, hvor majoriteten av medlemmer består av elever i huset Smygard som enten kommmer fra gamle trollmannsfamilier med en lang linje av fullblodse hekser og trollmenn eller halvblodse som hevder at de gjør det.Til denne dag styrer Abraxas Malfang og Cantankerus Nokk over klubben med jernhånd, og gjør hva de kan for å motarbeide Humlesnurrs innflytelse over den. Albus Humlesnurr prøvde først å be professor Minerva McSnurp om å overvære et møte. Resultatet ble at alt hun fikk se og høre var folk som snakket opptimistisk om skolelivet og med iver om familielivet. I etterkant hadde Albus Humlesnurr kastet en forvregningsformel som skjulte ham selv for hans egne øyne, og fulgt dem til Nokk-familiens herregård. Det som nå var temaet, var hans eget regime på skolen, og hvordan samtlige tilstedeværende elever mislikte hans støtte av gompers rettigheter, og hvordan hans rektortid var det verste som hadde skjedd i borgen i hele Galtvorts Historie. Han hadde også opplevd å høre en av medlemmene le høyt av hans mislykkede forsøk på å stenge klubben. Og skjønt han faktisk hørte enkelte snakke med beundring om Fyrst Voldemort Den Store, gjorde de strengt tatt ikke annet enn å uttrykke synspunkter som omgivelsene hadde påvirket dem med, kunne heller ikke straffe dem for Dødsetervirksomhet de ikke hadde begått. Humlesnurr forsto også at hvis det kom ut at han hadde spionert på elevene sine ville Cantankerus, Abraxas og utvilsomt hans sønn Lucifus også, sette himmel og jord i bevegelse for å prøve å få ham avsatt som rektor for uprofesjonell håndtering av pliktene sine. I 1993, når Albus Humlesnurr ble suspendert av Skolestyret på grunn av Lucifus Malfangs innblanding, ble nyheten møtt med stående applaus fra Det Edle Selskap, hvorpå alle medlemmene så dette som en stor seier, og et enda større tilbakeslag da professoren ble gjeninnsatt på slutten av skoleåret etter at Gulla Wiltersen ble kidnappet og brakt ned i dype av Mysteriekammeret av monstre til den store Salazar Smygard. 

I 1995, etter at Draco Malfang forsikret Professor Dolorosa Uffert, daværende Storinkvisitor på skolen om deres ærlige intensjoner og hvordan de støttet Magidepartementet, ble Det Edle Selskap den eneste organisasjonen som ikke ble nektet å fortsette virksomheten etter at Utdanningsdirektiv Nummer 24. trådde i kraft, skjønt dette ble ikke allmenn kjent før etter at Professor Uffert opprettet Invisitorialtroppen, hvor unnskyldningen ble at Det Edle Selskap var et samlingspunkt for medlemmene av Troppen, skjønt det faktisk var et fåtall av medlemmene der som ble delaktig i Invisitorialtroppens aktiviteter. 

MedlemmerRediger

(Navn som er streket over er navn på tidligere medlemmer, mens de som ikke er streket over er de som er med på nåværende tidspunkt eller fremdeles har en funksjon der.)

Medlemmer av D.E.S.: (Er du medlem på hovedsiden så skriv deg opp her med navn og hus.)

Meldemmer:

 • Cantankerus Nokk (Smygard)
 • Abraxas Malfang (Smygard)
 • Tom Dredolo Venster (Smygard)
 • Antonin Dolohov (Smygard)
 • Alden Multiplom (Smygard)
 • Wolmer McNife (Smygard)
 • Cicero Juksom (Ravnklo)
 • Bellatrix Svaart (Smygard)
 • Rodolfus DeMons (Smygard)
 • Radamsus DeMons (Smygard)
 • Argelus Misfall (Smygard)
 • Alekto Misfall (Smygard)
 • Venke Dolorosa Uffert (Smygard)
 • Lucifus Malfang (Smygard)
 • Narcissa Svaart (Smygard)
 • Duff Krabbe (Smygard)
 • Kyne Gurgel (Smygard)
 • Augustus Rottenroll (Smygard)
 • Severus Slur (Smygard)
 • Regulus Svaart (Smygard)
 • Darmus Orrick Øxodd (Smygard)
 • Marcus Flint (Smygard)
 • Telonius Parker (Smygard)
 • Maeghan MacGregor (Smygard)
 • Teodor Nokk (Smygard)
 • Draco Malfang (Smygard)
 • Vincent Krabbe (Smygard)
 • Grylius Gurgel (Smygard)
 • Milly Bylling (Smygard)
 • Petrea Parkasen (Smygard)
 • Delilah Endelion (Smygard)

Beskrivelse av klubben på GaltvortskolenRediger

Det er alltid tid for fornying og forbedring!

Denne klubben er et motstykke til HIKK. Det er uakseptabelt at disse HIKK-elevene får penger og poeng i hopetall. Hadde klubben vært respektabel, med rent blod, og høy moral, kunne hvem som helst blitt med, men denne klubben har et rykte og ta vare på. Det Edle Selskap er en verdensomspennende klubb av trollmenn og hekser i alle aldre, som sørger for å bevare makten i trollmannssamfunnet hos de med vett og verdighet nok til å fortjene denne makten. Vi har flertall i de fleste hekse-styresmakter, og blant medlemmene finner vi de fleste av verdens mektigste hekser og trollmenn. Et medlemsskap i denne edle klubb sikrer framtiden til alle medlemmer. Dere skjønner sikkert at dette gjør at vi ikke kan slippe inn hvem som helst. Klubben er som Smygard, skapt for å sortere ut de beste fra de nest beste. Det er klart at mange da blir skuffet når de innser at de tilhører den siste kategorien. Men både Gudrik Griffing, Rasla Ravnklo og Helga Håsblås var med på å lage Valghatten, så å kalle den feilfri er en stor overdrivelse. Derfor skal dere søke selv om dere ikke er blant de heldige som havnet i Smygard, og selv om dere har vært så heldige å havne i Smygard, så er det ingen garanti for et medlemsskap i denne edle klubben.

Vårt motto: Vi er bedre enn de andre, og vi vet det!


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.